מצורף מקרא לדרגות הקצונה של צבאות ערב והמקבילה שלהן בצבא הישראלי: 1.דרגת קצונה ראשונה- "מלאזם"- ملازم – מקביל לסג"מ – סגן משנה. 2.דרגת קצונה שניה -"מלאזם אוול" – ملازم أول…