tmp_22327-IMG_20151020_2001151043571441

לכל מי שהיה ספק אם פיגוע הדריסה היום היה תאונה, מגיעה התמונה הזו, רגע לפני הדריסה. ניתן להבחין כי הנהג הפלסטיני ראה היטב את היהודי אותו התכוון לדרוס.