יש מי שאינו מרוצה מעסקת חילופי השבויים. פעילי החיזבאללה בלבנון התקשו היום להסתיר את אכזבתם ומורת רוחם נוכח השלמתה של עסקת חילופי השבויים בין צבא לבנון ופעילי ג'בהת אלנוצרה. העסקה…